Nội dung và phương thức thực hiện việc học tập và làm theo Bác

Đăng lúc: Thứ năm - 23/08/2012 09:16

Trong thời gian qua, có một số cán bộ lãnh đạo và quản lý, nhất là bí thư chi, đảng bộ chưa vận dụng có hiệu quả việc tổ chức thực hiện nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh gợi ý:

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư phải gương mẫu và xem đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nghị quyết này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác gắn với thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên… để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.  

* PV: Theo hướng dẫn thì hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phải chọn từ 1 đến 2 nội dung trong chuyên đề để cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận và làm theo. Tuy nhiên, việc xác định phương thức, nội dung sinh hoạt thì có một số cấp ủy đảng còn lúng túng. Ông có thể gợi ý các bước thực hiện nhằm nâng chất lượng sinh hoạt?

* Ông Nguyễn Thanh Nhàn: Để thực hiện tốt chủ trương này, việc chọn nội dung để sinh hoạt chi, đảng bộ hàng tháng là do cấp ủy quyết định. Song trước hết phải bảo đảm sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của chi bộ, đảng bộ; cần thiết có thể một nội dung sinh hoạt nhiều lần… Để chọn nội dung tổ chức sinh hoạt đạt được chất lượng, cần tiến hành các bước như sau:

* Bước 1: Trong buổi họp chi ủy để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, chi ủy bàn thống nhất chọn nội dung học tập của tháng, phân công chi ủy viên chuẩn bị nội dung, tài liệu, điều hành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Bước 2: Trong buổi sinh hoạt chi bộ, sau phần thông tin thời sự, quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, bí thư chi bộ (hoặc phó bí thư) chủ trì thực hiện các nội dung sau:

1- Đánh giá việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả việc làm theo tháng trước của chi bộ và đảng viên (chỉ rõ những việc đã làm tốt; những hạn chế, thiếu sót, những việc chưa làm được, những việc cần rút kinh nghiệm).

2- Nêu nội dung học tập trong tháng, đồng thời giới thiệu, quán triệt, phân tích nội dung đã chọn, kể cả nội dung chọn theo các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp và nội dung chuyên mục “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tờ Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng.

3- Tiến hành thảo luận, làm rõ những nội dung trong chuyên đề học tập; liên hệ với tình hình thực tế của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong chi bộ; tập trung đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ và của đảng viên trong chi bộ. Qua đó, phát hiện, trao đổi, học gương người tốt, việc tốt; nêu gương tốt của cán bộ chủ chốt; tổng hợp ý kiến, dư luận phê bình cán bộ, đảng viên để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa.

* Bước 3: Đồng chí chủ trì kết luận và thống nhất các nội dung làm theo gắn với chủ đề đã được học tập; phân công chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc làm theo của đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, dự kiến chủ đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tháng kế tiếp.

* PV: Ông có gợi ý gì về chủ đề để giúp cho các cấp ủy đảng tham khảo, từ đó lựa chọn để đưa vào sinh hoạt trong chi bộ mình?

* Ông Nguyễn Thanh Nhàn: Những nội dung trong các tác phẩm “Đường kách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2012: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm… (cũng là chủ đề của cả nhiệm kỳ 2010 - 2015) đều có thể lựa chọn để đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Tôi xin nêu một số chủ đề để các cấp ủy tham khảo như sau:

- Tìm hiểu “Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng”. Nội dung học tập: Giới thiệu tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; thảo luận làm rõ vai trò, vị trí của đạo đức đối với xã hội, tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh. Đề ra nhiệm vụ, giải pháp đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức…

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần”. Nội dung học tập: Trình bày quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Cần”; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đối với chi bộ và từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự cần cù, sáng tạo, làm việc khoa học và tận tụy nhằm đạt hiệu quả cao; có tác phong nói đi đôi với làm…

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Kiệm”. Nội dung học tập: Giới thiệu quan niệm của Hồ Chí Minh về “Kiệm”; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đối với chi bộ và từng cá nhân thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, ngân sách Nhà nước; tiết kiệm trong việc tổ chức sự kiện, hội nghị, việc cưới, việc tang, chi tiêu cá nhân…

- Giới thiệu quan niệm của Hồ Chí Minh về “Liêm”. Nội dung học tập: Đề ra nhiệm vụ, giải pháp đối với cán bộ và từng đảng viên, nhất là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện lối sống trong sạch, không tham nhũng, lãng phí…

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về “Chính”. Nội dung học tập: Giới thiệu quan niệm của Bác về “Chính”; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đối với chi bộ và từng đảng viên trong việc đề cao trách nhiệm và tinh thần phê và tự phê bình, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, phê phán những hành vi tiêu cực, cái xấu…

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”. Nội dung học tập: Thảo luận làm rõ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; liên hệ thực tế việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác về hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ở chi bộ…

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về “Chí công vô tư”. Nội dung học tập: Thảo luận làm rõ quan niệm của Bác về “Chí công vô tư” và tấm gương đạo đức của Người về vấn đề này; liên hệ việc thực hiện “Chí công vô tư” ở chi bộ…

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”. Nội dung học tập: Thảo luận làm rõ tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”; liên hệ với thực tế tác phong, lối sống của đảng viên ở chi bộ…

* PV: Xin cảm ơn ông!

Nguyên Chương (thực hiện)
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết