Đăng lúc: 08-07-2020 11:18:41 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:17:44 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:09:13 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:06:57 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:06:05 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:04:38 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:03:58 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Minh họa: Lê Hồng Thái

Miền Tây

Choáng ngợp trước đồng bằng
Mê Kông vội vàng tõe ra chín nhánh
Chín chú rồng con mò mẫm tìm đường ra biển
Thành chín dòng sông nở tím lục bình

Đăng lúc: 08-07-2020 11:03:08 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:02:18 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 11:01:31 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 10:59:12 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 10:58:10 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 10:56:51 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 10:56:07 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 10:55:25 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 10:54:12 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 10:53:01 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 09:36:01 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-07-2020 09:35:17 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 08-05-2020 09:42:20 AM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
1 2 3 ... 40 41 42  Trang sau