Nghe cây xấu hổ sau chiều

Không thể in hệt ráng chiều lặng im pha hoàng hôn cho mình
nghĩ gì những cây xấu hổ
mà tím hơn nỗi buồn
nghĩ gì dòng sông châm phù sa thay trà rót qua tháng ngày đầy đặn
giờ ngồi nghe cát khóc dưới chân quê...

Đăng lúc: 26-05-2021 01:03:04 PM | Đã xem: 185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Hương cà phê bay lên

Sáng nay sương mờ giăng ngoài ngõ
Khoảng sân lan Hồ Điệp ba trồng hoa nghèn nghẹn nở
Cánh nào cũng tím biếc rưng rưng
Con ngồi một mình bên ly cà phê nóng rỏ giọt ngập ngừng
Làn khói mỏng bay lên
Hương cà phê bay lên
Có phải khói từ phin cà phê
Hay hương từ những giọt cà phê đen sánh
Làm mắt con cay nồng

Đăng lúc: 26-05-2021 01:00:55 PM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:56:25 PM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:55:43 PM | Đã xem: 133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:55:06 PM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:54:28 PM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:53:18 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:39:27 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:38:42 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:37:37 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:36:56 PM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:36:08 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:35:30 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:34:23 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:32:50 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:31:46 PM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:31:02 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:11:06 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:10:28 AM | Đã xem: 165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:09:45 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
1 2 3 ... 44 45 46  Trang sau