Đăng lúc: 13-12-2021 10:21:14 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:20:10 AM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:19:23 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:18:32 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:17:40 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:12:57 AM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:11:58 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:11:07 AM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:09:58 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:09:11 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:08:30 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:07:46 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:06:52 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:06:05 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:05:24 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:04:36 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:03:47 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:02:46 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 13-12-2021 10:01:54 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Nghe cây xấu hổ sau chiều

Không thể in hệt ráng chiều lặng im pha hoàng hôn cho mình
nghĩ gì những cây xấu hổ
mà tím hơn nỗi buồn
nghĩ gì dòng sông châm phù sa thay trà rót qua tháng ngày đầy đặn
giờ ngồi nghe cát khóc dưới chân quê...

Đăng lúc: 26-05-2021 01:03:04 PM | Đã xem: 400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
1 2 3 ... 45 46 47  Trang sau