Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm học tập và làm theo Bác

Chiều ngày 25-7, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Tiền Giang, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang phối hợp tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 05-08-2017 07:31:36 AM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Hằng năm, cứ vào dịp tháng 5, cả dân tộc ta vui mừng tổ chức Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890) - Người con ưu tú nhất của dân tộc, linh hồn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Nhưng cũng thời điểm này, các thế lực thù địch lại dấy lên làn sóng xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ cho rằng, muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải tiến công quyết liệt vào tư tưởng Hồ Chí Minh, làm sụp đổ tận gốc niềm tin của nhân dân đối với Bác Hồ, với Đảng Cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đăng lúc: 24-05-2017 05:34:17 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Về Gò Công Tây nghe kể chuyện học tập và làm theo Bác Hồ

Về Gò Công Tây nghe kể chuyện học tập và làm theo Bác Hồ

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Gò Công Tây đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, những tấm gương điển hình trong mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư...

Đăng lúc: 20-05-2017 10:46:53 PM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy ý nghĩa và giá trị tác phẩm "Đời sống mới" của Bác

Thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2017), 70 năm ra đời tác phẩm “Đời sống mới” (20-3-1947 - 20-3-2017), vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Đây cũng là dịp tốt để phát huy những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm này trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đăng lúc: 20-05-2017 10:37:20 PM | Đã xem: 225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh và phong cách làm việc khoa học

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận trong toàn bộ di sản mà Người để lại cho dân tộc ta. Tác phong không phải là bẩm sinh, mà nó phải trải qua một quá trình nhận thức và rèn luyện lâu dài của con người trong cuộc sống. Vậy tác phong làm việc là một bộ phận trong tác phong của con người, nó thể hiện ở cách thức, lề lối tiến hành và giải quyết công việc của một con người cụ thể. Phong cách làm việc của Người là phong cách làm việc mẫu mực của một lãnh tụ, của một nhà khoa học chân chính.

Đăng lúc: 20-05-2017 10:34:45 PM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở VH-TT&DL ngày 27-3-2017.

Học tập và làm theo Bác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Năm 2016 thực hiện chủ đề “Trung thực, trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) đều xây dựng chương trình hoặc kế hoạch toàn khóa về học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo dõi, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị 07-CT/TU ngày 24-10-2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Đăng lúc: 07-05-2017 05:55:48 AM | Đã xem: 244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện "Chí công vô tư" theo lời Bác Hồ dạy

Sinh thời, Bác luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; trong đó, Bác cho rằng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những phẩm chất cơ bản của người cán bộ cách mạng, những lời dạy quý báu này của Bác cho đến nay vẫn còn tươi nguyên giá trị. Không chỉ khuyên dạy cán bộ phải chí công vô tư, mà bản thân Bác đã sống một cuộc đời hoàn toàn vì nước, vì dân, chí công vô tư, mãi mãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập và làm theo.

Đăng lúc: 07-05-2017 05:54:42 AM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch 19-KH/TU ngày 5-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW từ năm 2016 đến năm 2020, cụ thể: Năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa); năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Đăng lúc: 04-04-2017 09:44:52 PM | Đã xem: 189 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Cai Lậy trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016.

Tuyên dương 17 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

Ngày 20-10, Huyện ủy Cai Lậy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc: 21-02-2017 02:40:06 PM | Đã xem: 470 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng viên Chi bộ ấp Hiệp Phú (xã Hiệp Đức) tham quan và trao đổi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn chuyên canh.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ

Năm 2016, huyện Cai Lậy tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với trách nhiệm nêu gương của các tập thể, cá nhân. Công tác tuyên truyền, triển khai được quan tâm, đã tạo chuyển biến sinh động về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục tạo phong trào thi đua sôi nổi. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các mô hình, điển hình tiêu biểu được nhân rộng, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, thước đo lòng tin của người dân vào hệ thống chính trị ngày càng củng cố. Kết quả này tiếp tục được huyện Cai Lậy phát huy trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa Chỉ thị 05-CT/TW, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, đưa lời Bác dạy đi vào cuộc sống một cách sinh động, thiết thực và ý nghĩa.

Đăng lúc: 21-02-2017 02:35:46 PM | Đã xem: 409 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Hội thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 1-11, Hội LHPN huyện Gò Công Tây tổ chức Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 26 thí sinh (TS) là chủ tịch, phó chủ tịch và chi hội trưởng phụ nữ của Hội LHPN 12 xã, thị trấn đã sôi nổi thi tài.

Đăng lúc: 01-01-2017 05:15:14 AM | Đã xem: 293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn bó với công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và phong trào phụ nữ bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm, bà Lê Thị Kim Châu (sinh năm 1945, cán bộ hưu trí, ngụ ấp Phú An, xã Phú Quí, TX. Cai Lậy) luôn nhận được tình cảm yêu mến của hội viên và phụ nữ. Bà là điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2016, vừa được Hội LHPN tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Năm 1994, bà Lê Thị Kim Châu nghỉ hưu sau thời gian công tác tại Hội LHPN tỉnh, vậy mà từ đó đến nay bà chưa thực sự nghỉ hưu ngày nào. 22 năm qua bà luôn đồng hành cùng công tác Hội LHPN và phong trào phụ nữ, chia sẻ khó khăn, truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ trẻ để đoàn kết, tập hợp phụ nữ trong xã tham gia các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN phát động.

Đăng lúc: 26-11-2016 01:06:49 PM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Ảnh: NHẤT THI

Ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên được nâng lên

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở TP. Mỹ Tho có tác động tích cực đến tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đăng lúc: 09-11-2016 10:56:18 AM | Đã xem: 342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thành ủy Mỹ Tho vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 21-10-2016 04:03:17 AM | Đã xem: 335 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thiếu tá Nguyễn Hữu Nhâm chuyển nước sạch phục vụ bà con.

Học tập tấm gương vĩ đại của Bác từ những việc làm nhỏ

Với khẩu hiệu hành động “Học tập tấm gương vĩ đại của Bác từ những việc làm nhỏ”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Nhâm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kiểng Phước đã làm theo tấm gương của Bác một cách tự giác, tự nguyện và ở mọi lúc, mọi nơi, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đăng lúc: 21-10-2016 04:03:15 AM | Đã xem: 404 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Bằng khen của Thủ tướng cho chị Bùi Thị Cẩm Vân.

Chị Bùi Thị Cẩm Vân học tập Bác từ những công việc đời thường

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, nhưng chị vừa nhận được Bằng khen của Tỉnh ủy về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đó là một bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi trong ngôi nhà đơn sơ của chị lại treo trang trọng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp cho hoạt động Hội từ năm 2010 - 2015.

Đăng lúc: 21-10-2016 03:57:12 AM | Đã xem: 343 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trung tá Phạm Trí Thuần: Điển hình thực hiện tốt công tác dân vận

Trung tá Phạm Trí Thuần: Điển hình thực hiện tốt công tác dân vận

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân (CAND) vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là tiêu chí phấn đấu của Trung tá Phạm Trí Thuần, cán bộ Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự - Công an huyện Gò Công Đông.

Đăng lúc: 21-10-2016 03:56:27 AM | Đã xem: 364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội LHPN tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện  Chỉ thị 03-CT/TW

Hội LHPN tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Ngày 6-10, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc: 14-10-2016 10:06:10 PM | Đã xem: 325 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các nội dung chính thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt, thực hiện một số nội dung sau:

Đăng lúc: 14-10-2016 09:59:54 PM | Đã xem: 306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

So với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có các điểm mới quan trọng (hoặc làm sâu sắc hơn) như sau:

Đăng lúc: 14-09-2016 08:44:44 AM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tin khác

1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 68
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2800
  • Tháng hiện tại: 193206
  • Tổng lượt truy cập: 19673655