Gọi anh bằng tên sông

sinh ra ở đồng năn phèn mặn
đất cầm trâu
gió chạy bời bời
mẹ gọi anh bằng cái tên thơm nức mùi mưa
cái tên mênh mang trong vườn những trưa trốn ngủ

Đăng lúc: 26-05-2021 12:59:35 PM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:52:02 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:46:25 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:45:19 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:44:37 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:43:45 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:42:08 PM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:41:28 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 26-05-2021 12:40:30 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:21:07 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:20:20 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:19:30 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:18:45 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:17:57 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:16:57 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:16:16 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:15:28 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:14:47 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:14:10 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 22-02-2021 09:13:30 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Các tin khác

1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau