Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: Thứ ba - 04/04/2017 21:44
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch 19-KH/TU ngày 5-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW từ năm 2016 đến năm 2020, cụ thể: Năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa); năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Công văn của Tỉnh ủy cũng yêu cầu Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có kế hoạch phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (thực hiện theo Quyết định 300-QĐ/TU ngày 7-9-2016) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020

Thanh Hiền
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết