Thực hiện "Chí công vô tư" theo lời Bác Hồ dạy

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/05/2017 05:54
Sinh thời, Bác luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; trong đó, Bác cho rằng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những phẩm chất cơ bản của người cán bộ cách mạng, những lời dạy quý báu này của Bác cho đến nay vẫn còn tươi nguyên giá trị. Không chỉ khuyên dạy cán bộ phải chí công vô tư, mà bản thân Bác đã sống một cuộc đời hoàn toàn vì nước, vì dân, chí công vô tư, mãi mãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập và làm theo.

Về chí công vô tư, theo Bác: “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “Phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Như thế là chí công vô tư. Bác dạy: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những đức tính tốt ngày càng thêm”. Tính tốt ấy gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

Bác dạy: “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc”, “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “Phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Người giải thích “... Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp là ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”. Chí công vô tư là ham làm những việc ích quốc, lợi dân, không ham địa vị, không màng công danh, vinh hoa phú quý.

Bác dạy: Thực hành chí công vô tư là nêu cao chủ nghĩa tập thể, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.

Bác nhấn mạnh: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Bác còn dạy: Cần, kiệm, liêm, chính tốt sẽ dẫn tới chí công vô tư, và chí công vô tư, một lòng vì dân, vì nước thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính.

Để thực hiện tốt chí công vô tư, mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trước tiên phải thấm nhuần phẩm chất chí công vô tư theo lời Bác dạy. Từ đó đặt ra cho mình và đơn vị những kế hoạch thực hiện cụ thể và gương mẫu thực hiện, lời nói đi đôi với việc làm; có kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các phẩm chất “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Như Ngọc
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết