Làm theo Bác tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Đăng lúc: Thứ năm - 27/02/2014 13:38
Trong năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát, cổ vũ, động viên, biểu dương những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời bổ sung, điều chỉnh, đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương như:

Ban hành hướng dẫn về việc bổ sung, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn việc học tập chủ đề của năm 2013, học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chi bộ, đoàn thể;

Phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bổ sung yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc;

Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên sau khi thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 41 về học tập chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

Kết quả, đã có 98% cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đăng ký phấn đấu thực hiện, bước đầu tạo hiệu ứng tích cực trong nhiều cơ quan, đơn vị, có sức ảnh hưởng mạnh đối với đa số cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội.

Qua kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Quy định 101 của Ban Bí thư (Khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm, cho thấy các cấp ủy huyện và cơ sở đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, lòng tin của dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng làm cho việc học tập và làm theo Bác ở các chi, đảng bộ ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả hơn; nhất là sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), các cấp ủy đảng đều có kế hoạch, chương trình với những giải pháp cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về “Phát triển kinh tế - xã hội” và “Công tác cán bộ”; ban hành kế hoạch về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; lập các tổ công tác tập trung xử lý các dự án tồn đọng ở các KCN Tân Hương, KCN Long Giang, Dự án tàu thủy Vinashin ở Gò Công, Công ty Du lịch Tiền Giang, Trung tâm Thương mại trái cây ở Hòa Khánh (Cái Bè), Dự án nước BOO Đồng Tâm...

Đến nay, các tồn đọng này cơ bản đã được giải quyết. Các cấp ủy huyện và cơ sở có kế hoạch chỉ đạo, xử lý những vụ việc được dư luận quan tâm trên địa bàn của mình phụ trách, bước đầu có kết quả tích cực, tạo được lòng tin của nhân dân.

Nét nổi bật là đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và giải quyết các vấn đề bức xúc về tư tưởng chính trị ở cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc học tập, quán triệt chủ đề năm 2013, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân và đồng nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ tập trung chủ yếu vào các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chưa rộng rãi ra các tầng lớp nhân dân và chưa có phương thức tổ chức thích hợp để các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ công nhân ở các khu công nghiệp tham gia.

Nội dung đăng ký làm theo Bác ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức. Cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký làm theo Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa nghiêm, nhất là nêu gương về tác phong lãnh đạo, điều hành, tự phê bình và phê bình.

Việc lựa chọn giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; còn nhiều vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được một số cấp ủy chú trọng đúng mức, có nơi tiến hành kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức và chế độ họp giao ban của một số cấp ủy chưa được duy trì thường xuyên.

Công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng có duy trì thường xuyên nhưng nội dung chưa thật sự đa dạng, phong phú, thiếu chiều sâu, chưa thật sự chủ động trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để cổ vũ, tuyên truyền và nhân rộng.

Hà Thoa
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết