Ký kết hợp tác trên lĩnh vực tam nông

Đăng lúc: Thứ ba - 27/06/2017 21:32
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.
Đại diện Sở NN&PTNT ký kết hợp tác với đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đại diện Sở NN&PTNT ký kết hợp tác với đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Theo đó, Sở NN&PTNT phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng các nội dung về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo Kết luận 56-KL/TW ngày 21-2-2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Sở NN&PTNT phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan; đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

S.N
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết