LLVT Tiền Giang tích cực thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng

Đăng lúc: Thứ năm - 10/09/2015 08:03
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thấm nhuần lời dạy của Bác những năm qua công tác Thi đua, Khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh có bước chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực; qua đó đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Cờ thưởng và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 Cờ và 3 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 13 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 9; 2 Cờ và 8 Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, ngày 27-5-2013, LLVT tỉnh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Kim Mai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích tốt trong xây dựng xã, phường vững mạnh về QS,QP năm 2014
Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích tốt xây dựng xã, phường vững mạnh về quân sự, quốc phòng năm 2014.

Những thành tích đạt được, đã khẳng định phong trào thi đua Quyết thắng và công tác Thi đua - Khen thưởng trong LLVT tỉnh trong 5 năm qua đã đi vào chiều sâu, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, từng bước khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đó thực sự là đòn bẩy là động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong LLVT nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động xây dựng đất nước góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phấn khởi cho biết: "5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh được triển khai gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay".

Các cuộc vận động và phong trào thi đua khác như: Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; Cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" cũng được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động rộng rãi đến tận đơn vị cơ sở.

Các tổ chức quần chúng cũng tổ chức phát động nhiều phong trào như: Đoàn Thanh niên Quân sự với phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Hội Phụ nữ cơ sở với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”... gắn với các phong trào thi đua do Đoàn, Hội cấp trên phát động.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nổi bật trên từng lĩnh vực công tác đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đặc biệt năm 2014, Tổng cục Chính trị triển khai Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thì phong thi đua trong LLVT tỉnh ngày càng lớn mạnh và trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức, cá nhân trong LLVT tỉnh".

Để thực hiện tốt phong trào thi đua trong LLVT, 5 năm qua Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 339 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Chỉ thị 692 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Cục Chính trị Quân khu 9 kết hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế ở địa phương, đơn vị, ngoài các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động nhiều đợt thi đua đột kích, cao điểm như: Mừng Đảng, mừng Xuân; Thần tốc - quyết thắng; 70 ngày hành động kiểu mẫu; thi đua chuyên đề về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và chấp hành Luật giao thông; xây dựng xã, phường vững mạnh về quân sự - quốc phòng... được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực.

Phong trào thi đua Quyết thắng luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác vận động quần chúng, công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật hàng năm đều hoàn thành ở mức cao. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra.

Phong trào thi đua luôn hướng vào nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó nội dung xây dựng vững mạnh về chính trị, thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, hành chính quân sự đã có nhiều tiến bộ so với trước; việc chấp hành các chế độ quy định, lễ tiết, tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi của cán bộ, chiến sĩ trong từng cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên thuộc quyền. Hiệu quả đạt được của phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Qua phân tích chất lượng đảng viên tỷ lệ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm đạt từ 91% trở lên; chất lượng đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, trong đó có 64,73% chi bộ có cấp ủy.

Mặt khác, phong trào thi đua cũng đã có tác động tích cực đến công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hoạt động thường xuyên cũng như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

5 năm qua Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực tập trung đầu tư xây dựng mới và sửa chữa cơ quan quân sự các cấp. Hiện nay 95% nhà làm việc của LLVT tỉnh được sửa chữa, nâng cấp, xây mới; có 91/173 trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn được xây dựng mới theo mẫu thống nhất; nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, làm việc ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị an tâm công tác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” các đơn vị LLVT tỉnh đã đưa trên 11 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên tham gia chung sức cùng địa phương, đã đóng góp cho địa phương 22.450 ngày công lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kinh mương nội đồng, khai thông dòng chảy và gia cố đê bao chống lũ; vận động quyên góp xây dựng được 10 căn nhà tình nghĩa, 8 căn nhà đại đoàn kết, 5 căn “nhà tình đồng đội” với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ cây con giống, vật nuôi, gạo và tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hiếu học, phương tiện làm việc cho địa phương với số tiền 253 triệu đồng.

Những thành tích đã đạt được là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015 và những năm tiếp theo.

Lê Tiến
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết