Đảng bộ huyện Cái Bè: Nâng cao chất lượng TCCSĐ và công tác cán bộ

Đăng lúc: Thứ ba - 11/08/2015 14:30
Ông Ngô Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Cái Bè Khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhấn mạnh: BCH Đảng bộ huyện Khóa X xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Vì vậy, ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khóa X, BCH Đảng bộ huyện Cái Bè đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Trước hết tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của cấp ủy. Tập thể Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện và cấp ủy cơ sở thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, bám địa bàn cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc… giúp các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

BCH Đảng bộ huyện và các cấp ủy cơ sở xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, đã tổ chức học tập quán triệt đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt đã tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định 101 QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 47 QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm…

Qua đó, cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc; phong cách, thái độ tốt khi tiếp xúc với dân; đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ nâng lên, trong đó nổi bật là nội dung thảo luận, liên hệ bám sát vào nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên.

Việc đăng ký các nội dung làm theo Bác bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đồng chí và nội dung chủ đề học tập, làm theo Bác từng năm. Nội dung đăng ký làm theo Bác của từng đảng viên được nhận xét, đánh giá theo đúng định kỳ trong các buổi sinh hoạt, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đạt kết quả tốt. Qua củng cố, các cơ sở đảng đã có sự chuyển biến vươn lên rõ nét như: Đông Hòa Hiệp, Mỹ Lợi A, Hòa Khánh, Hậu Mỹ Bắc A, Trường THPT Cái Bè… Qua tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện đã khen thưởng 35 cá nhân và 13 tập thể; có 2 tập thể và 1 cá nhân được tỉnh khen thưởng. 

Các cấp ủy còn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 22 NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa X. Qua đó tiến hành cơ cấu lại một số loại hình tổ chức cơ sở đảng theo Kế hoạch 61 KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ đến những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết…

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện thành lập 7 tổ chức cơ sở đảng và 12 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nâng toàn huyện hiện có 80 tổ chức cơ sở đảng, 296 chi bộ trực thuộc, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 85,62% (Nghị quyết 85 - 90%).

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, huyện đưa việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vào nền nếp; tăng cường quản lý đảng viên và tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên chặt chẽ theo quy định. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,13% (Nghị quyết từ 98 - 99%). Phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng và vượt 59% chỉ tiêu Nghị quyết.

Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình và công khai, dân chủ. Cả nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 620 lượt đồng chí; bồi dưỡng chuyên môn 413 lượt đồng chí và có nhiều đồng chí tự đào tạo để đạt chuẩn, trên chuẩn; tiếp nhận phân công 5 trí thức trẻ theo Đề án “Đưa 100 trí thức trẻ dự nguồn Phó Chủ tịch UBND cấp xã” của tỉnh; luân chuyển 5 đồng chí về làm bí thư, chủ tịch UBND xã; điều động, sắp xếp, phân công lại 45 đồng chí; đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 53 cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý; hiệp y ngành dọc điều động, bổ nhiệm 64 đồng chí; bổ sung 5 cấp ủy viên huyện, 62 cấp ủy viên cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác tổ chức cán bộ đã góp phần tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên đáng kể, hầu hết các cấp, các ngành đã có sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện Cái Bè đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa huyện Cái Bè phát triển nhanh và bền vững.

Ng. Minh
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết