Cơ cấu kinh tế TP. Mỹ Tho chuyển dịch đúng hướng

Đăng lúc: Chủ nhật - 18/12/2016 13:00
Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI - Đảng bộ TP. Mỹ Tho, thành phố đã phát triển nhanh các ngành kinh tế, nhằm tạo bước đột phá về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và các ngành kinh tế của thành phố. Theo đánh giá của Thành ủy Mỹ Tho, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 tăng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực tạo diện mạo và sức sống mới cho thành phố.
Sản xuất hàng may mặc ở Công ty CP May Sông Tiền, TP. Mỹ Tho. Ảnh:HN
Sản xuất hàng may mặc ở Công ty CP May Sông Tiền, TP. Mỹ Tho. Ảnh:HN

Trong năm qua, thành phố thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế. Chẳng hạn như thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, củng cố, cải tiến các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có; tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác khuyến công, năng động trong việc hướng dẫn, phổ biến các thiết bị và công nghệ mới, từng bước đổi mới trang thiết bị và công nghệ cho các cơ sở sản xuất.Thiết lập các dự án đầu tư trọng điểm, tăng cường xúc tiến đầu tư; tiếp tục vận động thành lập các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã các nghề thủ công truyền thống; phổ biến các thông tin về khoa học, kỹ thuật và thị trường.

Song song đó, thực hiện kế hoạch đào tạo lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và quản lý trong việc phát triển công nghiệp tại địa phương. Xác định các ngành dịch vụ là thế mạnh của Mỹ Tho, trong năm qua thành phố tiếp tục đẩy mạnh chương trình hợp tác giữa thành phố và các tỉnh, thành trong khu vực; tích cực mời gọi đầu tư và áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của Trung ương và tỉnh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn nhằm thu hút nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn TP. Mỹ Tho, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016
- Giá trị sản xuất năm 2016 đạt 38.682 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 11,24% so năm 2015 (chỉ tiêu tăng 11 - 12%); khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 0,89% (chỉ tiêu 0,87- 1,2%) khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,95% (chỉ tiêu 10 - 11%); khu vực thương mại - dịch vụ đạt 8.078 tỷ đồng, tăng 18% (chỉ tiêu 16 - 17%).
- Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng các ngành nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
- Thu nhập bình quân đầu người/năm (đồng VN) đạt 74,680 triệu đồng.
- Thu, chi ngân sách: Ước thu năm 2016 đạt 113,57% so nghị quyết, tăng 12,28% so với cùng kỳ; ước chi năm 2016 toàn thành phố đạt 124,72% so kế hoạch, tăng 16,45% so cùng kỳ.
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 7.591 tỷ đồng, tăng 2,86% so nghị quyết (nghị quyết 7.380 tỷ đồng).
- Giải quyết việc làm cho 5.890 người (nghị quyết 5.500 - 6.000 người). Xuất khẩu lao động đến nay (thời điểm 21/11/2016) được 16 lao động (nghị quyết 19 lao động), tỉnh giao 16 lao động, đạt 100%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động bằng 52,2%, đã trừ số thất nghiệp và học sinh, sinh viên trong độ tuổi (nghị quyết 53,2%).
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 7,3% (nghị quyết còn dưới 7,5%).
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100% (nghị quyết 100%).
- 11. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 98,5% (nghị quyết 98%).
- 100% phường xã đủ điều kiện công nhận các danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (nghị quyết 100%).
- Tỷ lệ hộ nghèo 1.049 hộ, chiếm tỷ lệ 1,65% số hộ.

Bên cạnh đó, thành phố còn khai thác nhiều nguồn vốn, đặc biệt là vốn xã hội hóa, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh để nâng cấp, xây dựng mới một số chợ theo quy hoạch; thực hiện tốt việc sắp xếp và quản lý hoạt động kinh doanh theo hướng đảm bảo văn minh đô thị và văn minh thương mại; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Trong năm qua, thành phố chú trọng phát triển mạnh các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao như viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, tư vấn, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, ngoại ngữ, y tế, dạy nghề, giải trí, những loại hình dịch vụ mới có tiềm năng phát triển, không chỉ đáp ứng cho địa bàn thành phố mà còn cho các địa bàn lân cận. Do vậy, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố năm qua tiếp tục duy trì ổn định. Hàng hóa trên thị trường đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. So với cùng kỳ, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2016 tăng 15,74%; khu vực quốc doanh tăng 20,88%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 14,13%.

Trên lĩnh vực công nghiệp (theo giá so sánh 2010), giá trị sản xuất công nghiệp đạt 101,9% so kế hoạch và tăng 12,95% so cùng kỳ; sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, như: chế biến thủy sản, nước mắm các loại, sản xuất nước đá... góp phần tích cực vào mức tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Trên lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) thực hiện đạt 100,03% so kế hoạch, tăng 0,89% so cùng kỳ; trong đó tập trung ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã Đạo Thạnh và Phước Thạnh đạt 12/19 tiêu chí, xã Thới Sơn đạt 11/19 tiêu chí. Đặc biệt xã Trung An đã được các sở, ngành tỉnh có văn bản công nhận xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với công tác xây dựng cơ bản, năm 2016 nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố bố trí 49 công trình, đến nay 25 công trình đã hoàn thành, 18 công trình đang thi công, 5 công trình đang giải tỏa để triển khai thi công. Việc thực hiện dự án Nâng cấp đô thị, giai đoạn 1 có 9 gói thầu xây lắp gồm 16 công trình, đã hoàn thành 16/18 công trình (đang thi công 2 công trình: Khu tái định cư Mỹ Phong và cải tạo rạch Bạch Nha).

Giai đoạn 2 có 12 gói thầu xây lắp, đang thi công. Trong công tác quản lý trật tự đô thị, thành phố tiếp tục triển khai ra nhân dân quy hoạch phân khu đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Tây TP. Mỹ Tho; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và Chương trình phát triển đô thị TP. Mỹ Tho đến năm 2030 cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và 17 phường, xã...

Kinh tế TP. Mỹ Tho tiếp tục tăng trưởng ở mức khá cao (tăng 15,75% so năm 2015), cơ sở hạ tầng được đầu tư đúng mức đã khẳng định sự phát triển của thành phố, nâng cao vị thế của đô thị loại I trực thuộc tỉnh và đang hướng đến một đô thị văn minh vào năm 2017. Đó là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong suốt một năm qua.

LH
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết