Tập trung lãnh, chỉ đạo quyết tâm hòan thành các chỉ tiêu năm 2017

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/01/2017 22:24
NGUYỄN VĂN DANH (Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh)

 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tuy gặp không ít khó khăn do hạn, mặn kéo dài và xâm nhập sâu; dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi tăng cao; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn xảy ra; tai nạn, tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp... ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân, tác động tiêu cực đến quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngay từ đầu năm đã tập trung sắp xếp ổn định tổ chức, nhân sự ở các cấp, các ngành và địa phương; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và đề ra các giải pháp sát tình hình thực tế, khắc phục khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh năm 2010) 8,5%, ước đạt 52.430 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 39,1 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 26.929 tỷ đồng, tăng 10,4%; thu ngân sách từ kinh tế địa phương 6.590 tỷ đồng, tăng 18,2% so với Nghị quyết năm.

An sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,17% theo chuẩn nghèo 2016 - 2020; đời sống, sinh hoạt nhân dân ngày một nâng cao; các chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, gia đình khó khăn được triển khai thực hiện kịp thời, theo hướng hỗ trợ phát triển bền vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường về mọi mặt. Tình hình khiếu kiện của công dân không có phát sinh vụ việc mới, hầu hết đã giải quyết.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng hoạt động; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vai trò, phương thức lãnh đạo của cấp ủy được phát huy tốt; đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử trưởng ấp, khu phố, phó trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016 - 2019...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng do hạn kéo dài và xâm nhập mặn sâu; việc phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, xúc tiến đầu tư, thương mại và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm còn gặp khó khăn; hiệu quả thu hút đầu tư chưa cao và kêu gọi đầu tư xã hội hóa còn chậm; cơ chế quản lý và thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực chậm cải tiến, còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội còn một số bất cập so với yêu cầu phát triển. Trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân; công tác quản lý, điều hành của chính quyền ở một số nơi chưa thật sự vững mạnh, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện...

Dây chuyền chế biến thanh long của Công ty TNHH sản xuất, chế biến nông sản Cát Tường. Ảnh: Trần Minh Đức
Dây chuyền chế biến thanh long của Công ty TNHH sản xuất, chế biến nông sản Cát Tường. Ảnh: Trần Minh Đức

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như sau:

Về phát triển kinh tế, lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phù hợp với lợi thế của tỉnh và đúng quy hoạch của Trung ương về Chiến lược phát triển Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; xác định thế mạnh kinh tế đặc thù của từng vùng trong tỉnh theo cụm liên kết huyện, thành, thị để phát huy tiềm năng kinh tế và nguồn nhân lực sẵn có, tạo thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của mỗi vùng; đồng thời thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn và tập trung các công trình trọng điểm tạo sức lan tỏa và kết nối phát triển.

Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra; Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa phát triển ổn định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững, nhất là các ngành dịch vụ có thế mạnh, có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh. Thực hiện tốt xã hội hóa công tác đầu tư xây dựng. Nghiên cứu, xác định tiềm năng ở các thị trường xuất khẩu, lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu của ngành, địa phương, trên cơ sở đó thực hiện xúc tiến thương mại phù hợp, hiệu quả, bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu bền vững.

Về văn hóa - xã hội, tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh ở người; tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu xã hội; chú trọng giáo dục về nhân cách, đạo đức, thể chất và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên; phòng, chống có hiệu quả tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công, hộ nghèo, người có thu nhập thấp và triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng xã văn hóa, phường văn minh đô thị; tăng cường công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, karaoke di động gây tiếng ồn. Đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư xã hội ở lĩnh vực này.

Về quốc phòng và an ninh trật tự, thực hiện tốt việc phối hợp tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn, tuyệt đối các ngày lễ, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; xử lý kiên quyết, triệt để các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên... Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và kiềm chế, kéo giảm thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Về công tác nội chính, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử; giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án trọng điểm, các loại tội phạm hình sự và những vụ án dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài và các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 6-2-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Về công tác dân vận, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục xây dựng, phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm hay, các mô hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội quần chúng trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 23-9-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Đấu nối hệ thống cấp nước của các trạm với nguồn nước BOO Đồng Tâm, kịp thời phục vụ cho nhân dân huyện cù lao Tân Phú Đông trong đợt hạn, mặn năm 2016. Ảnh: Thái Ngô
Đấu nối hệ thống cấp nước của các trạm với nguồn nước BOO Đồng Tâm, kịp thời phục vụ cho nhân dân huyện cù lao Tân Phú Đông trong đợt hạn, mặn năm 2016. Ảnh: Thái Ngô

Lãnh đạo tổ chức tốt đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp nhiệm kỳ
2017 - 2022; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai sâu, rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo, Dân vận chính quyền” và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao tính chủ động của cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, tính chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chú trọng việc chỉnh đốn tác phong công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trên cơ sở nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, các cấp, các ngành và địa phương cần đề cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế, tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc; tăng cường các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhằm tạo chuyển biến đồng bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2017 và Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu 2017, kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà an khang, thịnh vượng và thành công!


(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết