Đảng bộ Tiền Giang thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/12/2016 10:01
Một sự kiện quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 và các năm tiếp theo là vào ngày 8-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau hội nghị này, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 19-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nội dung chủ đề học tập năm 2016, bám sát các chủ đề đã học tập trước đây, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, liên hệ và đăng ký làm theo. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tiếp tục phát huy và thể hiện tính gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được duy trì và thực hiện nghiêm túc; trong thảo luận có liên hệ với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, nhất là quan tâm lựa chọn, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên; hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng; chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh mặt đạt được, vẫn còn một số mặt tồn tại trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Một số ít tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhất là trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề học tập năm 2016. Nội dung sinh hoạt học tập và làm theo ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa bảo đảm đúng yêu cầu theo hướng dẫn, thiếu tính liên tục và chưa gắn với tình hình, nhiệm vụ cụ thể. Nội dung đăng ký làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với chức trách nhiệm vụ được phân công nên hiệu quả thực hiện chưa cao. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch nêu gương chưa cụ thể, còn hình thức, nhất là nêu gương về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vẫn còn hiện tượng nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình… nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét.

Năm 2017, các cấp ủy triển khai thực hiện Kế hoạch 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Mỗi cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, liên hệ và xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, gặp mặt để làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt”…

M.T
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết