Đảng bộ Khối CCQ tỉnh: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW

Đăng lúc: Thứ tư - 18/06/2014 09:47
Trên cơ sở Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành chương trình hành động làm cơ sở cho việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt thông suốt trong cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức mình.

Qua nghiên cứu, quán triệt hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thức được mục đích yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Quá trình thực hiện Nghị quyết, cấp ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động không ngừng tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền về khoa học công nghệ, cụ thể hoá các chính sách sát với yêu cầu của cơ quan đơn vị.

Triển khai các chương trình khoa học trọng điểm, đầu tư, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, hình thành thị trường khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng: ngành tư tưởng góp phần xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, theo dõi triển khai, quán triệt học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế văn hoá của tỉnh.

Ngành Dân vận tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và nhân dân qua nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học “nhận thức và vận dụng tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Tiền Giang” và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, qua đó tổ chức trên 30 lớp học, trên 4.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trên lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vào trong sản xuất nông nghiệp trên lĩnh vực trồng trọt đạt chứng nhận VietGap hoặc GlobalGap, trên lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và đầu tư xây dựng, phát triển tiềm lực công nghệ sinh học và các chương trình, dự án, đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh như chương trình hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trên 100 ha thanh long, xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh từ lục bình, cỏ dại, phế phẩm nông nghiệp, phân lập, tuyển chọn vi khuẩn tích lũy lân trong nước ao nuôi cá tra và ứng dụng xử lý phosphat trong nước ao nuôi cá tra… Kết quả nghiên cứu các đề án, công trình khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp bước đầu có chuyển biến tốt.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong 2 năm qua công tác nghiên cứu khoa học có bước chuyển tốt 4 đề tài cấp tỉnh, tập thể cấp cơ sở có 4 đề tài, cá nhân cấp cơ sở có 26 đề tài xếp loại B và 146 đề tài xếp loại C. Xếp loại cá nhân cấp ngành có 19 đề tài xếp loại B và 65 đề tài xếp loại C.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, thiết thực và hiệu quả. Số đề tài cán bộ đăng ký thực hiện trong năm 2013 tăng gấp 1,5 lần so cùng kỳ năm 2012 (23 đề tài) trong đó có 3 đề tài cấp tỉnh.

Trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trong 2 năm qua, đơn vị Bệnh viện Đa khoa Trung tâm triển khai, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng hơn 100 đề tài trên các lĩnh vực chuyên khoa và 5 đề tài hợp tác nghiên cứu với các đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh và nước ngoài đưa bệnh viện đạt được đa số các tiêu chuẩn mức 3 của Bộ tiêu chuẩn chất lượng Bệnh viện.

Trên lĩnh vực văn hoá xã hội: Hai năm qua các ngành tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung về các loại hình văn hoá phi vật thể, vật thể nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc như đề án phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử, phát triển văn hoá thể thao xã, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian quản lý ngành công nghiệp, ứng dụng phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn để xây dựng công cụ quản lý môi trường công nghiệp…

Trong thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ khoa học và công nghệ được các ngành chức năng tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân triển khai 82 chương trình, đề tài dự án cấp tỉnh, nghiệm thu đưa vào ứng dụng 22 chương trình, đề tài, dự án tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, phát triển vườn trái cây, chăn nuôi gia súc, thủy sản, phát triển tiểu thủ công nghiệp bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ, trong 2 năm qua thu hút được 28 trường hợp, trong đó có 21 thạc sĩ trong nước, 2 thạc sĩ nước ngoài, 1 tiến sĩ nước ngoài, 1 Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và 3 đại học ở nước ngoài.

Trong phương hướng, nhiệm vụ tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tề thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối;

Gắn mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển của ngành theo quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học để nâng cao chất lượng trong ứng dụng phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước ngày trong sạch, vững mạnh.

Tấn Đời
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết