Xây dựng cơ bản quý I-2015: Những khó khăn và giải pháp khắc phục

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/04/2015 14:07
Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm đã kéo theo nhiều hệ lụy, gây khó khăn cho việc triển khai công tác xây dựng cơ bản. Qua đó làm cho việc giải ngân chỉ đạt một tỷ lệ rất khiêm tốn. Giải ngân còn chậm

Theo Ban Quản lý các dự án tỉnh, hiện đang triển khai tiếp nhận các dự án từ các chủ đầu tư khác và tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Vốn được giao năm 2015 đến ngày 13-3-2015 là 43,5 tỷ đồng, vốn từ năm 2014 chuyển sang là 40 tỷ đồng (vốn tín dụng ưu đãi), tổng vốn được giao là 83,5 tỷ đồng.

Ước giải ngân đến ngày 31-3-2015 chỉ đạt 4,366 tỷ đồng. Tổng số dự án được UBND tỉnh giao là 16 dự án; đã thực hiện đầu tư 2 dự án, chuẩn bị đầu tư 13 dự án, chuẩn bị đấu thầu thi công 1 dự án. Cụ thể tình hình triển khai thực hiện một số dự án chính như sau:

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Quảng trường trung tâm tỉnh (giai đoạn 1): Gói thầu san nền toàn khu đã triển khai thi công, nhà thầu thi công đang dọn dẹp mặt bằng, ước khối lượng thực hiện đến ngày 31-3-2015 đạt 100% tổng diện tích san nền giai đoạn 1. Chủ đầu tư đã nghiệm thu bàn giao 10 ha diện tích mặt bằng đã dọn dẹp xong cho nhà thầu tiến hành bơm cát. Kế hoạch vốn năm 2015 (vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2015):12 tỷ đồng.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Quảng trường trung tâm tỉnh, chủ đầu tư đã nghiệm thu bàn giao 10 ha diện tích mặt bằng đã dọn dẹp xong cho nhà thầu tiến hành bơm cát.
Dự án Hạ tầng kỹ thuật Quảng trường trung tâm tỉnh, chủ đầu tư đã nghiệm thu bàn giao 10 ha diện tích mặt bằng đã dọn dẹp xong cho nhà thầu tiến hành bơm cát.

Dự án Kinh 14: Ban Quản lý các dự án tỉnh đã thực hiện hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công các gói thầu thi công nạo vét kinh, rà phá bom mìn, di dời điện. Địa phương đã bàn giao mặt bằng để triển khai rà phá bom mìn và di dời điện vào ngày 5-3-2015. UBND tỉnh đã thống nhất đơn giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Công văn 251/UBND-KTN ngày 20-1-2015.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TX. Gò Công và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây đã trình Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phê duyệt phương án và dự toán đền bù để niêm yết và công khai ra cho dân. Dự kiến đến ngày 20-4-2015 sẽ hoàn thành việc chi trả tiền đền bù cho dân (đoạn TX. Gò Công).

Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh: Hồ sơ dự án đã được Ban Quản lý các dự án tỉnh trình Hội đồng thẩm định tỉnh. Khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý các dự án tỉnh sẽ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, triển khai lựa chọn nhà thầu, thi công trong năm 2015.

Dự án Thư viện tỉnh Tiền Giang: Hồ sơ dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Ban Quản lý các dự án tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đơn vị tư vấn và các sở, ngành có liên quan lập và trình phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, hoàn chỉnh 3 phương án trình Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, phê duyệt.

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (quy mô 1.000 giường): Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý các dự án tỉnh có đủ cơ sở phối hợp cùng các đơn vị có liên quan vận động nguồn vốn ODA thực hiện dự án, Ban Quản lý các dự án tỉnh đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý các dự án tỉnh làm chủ đầu tư dự án trên, giúp đơn vị có đủ điều kiện thực hiện các thủ tục chuẩn bị và mời gọi đầu tư theo quy định.

Còn đó những khó khăn

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) trong quý I-2015, phần lớn các công trình chuyển tiếp đã tiếp tục thi công theo tiến độ đề ra và các công trình khởi công mới tập trung hoàn tất hồ sơ thủ tục đấu thầu để chuẩn bị khởi công. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại nhất định, cụ thể:

Phần lớn các dự án quan trọng, trọng điểm đều còn khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt thực hiện các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về các chính sách hỗ trợ, tái định cư... làm tăng chi phí đền bù một số dự án lên trên 2 lần, làm vượt tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn nhiều dự án.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách năm 2015 còn rất nhiều khó khăn, hạn hẹp, còn mất cân đối lớn giữa nhu cầu và khả năng nguồn chi; nguồn vốn đầu tư năm 2015 chỉ mới đáp ứng khoảng 50% so nhu cầu vốn cho các công trình, dự án đã thông qua Hội đồng nhân dân (HĐND), còn nhiều công trình quan trọng, cấp thiết theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chưa có nguồn vốn bố trí.

Trước những khó khăn như trên, Sở KH-ĐT đã đề ra các giải pháp: Về công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án: Các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư, thiết kế dự toán và đấu thầu thi công công trình theo kế hoạch vốn được giao.

Về công tác giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, đẩy nhanh công tác kiểm kê, áp giá, lập, thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của Luật Đất đai mới; đồng thời có giải pháp thích hợp giải quyết dứt điểm công tác bồi thường các dự án quan trọng, trọng điểm còn kéo dài trong thời gian qua.

Theo Ban Quản lý các dự án tỉnh, Dự án Trường THCS Lê Ngọc Hân Ban Quản lý các dự án tỉnh đã đăng tải thông tin Thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu, chuẩn bị các thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu Khối phòng học - phòng học bộ môn - Thư viện - Y tế. Ban Quản lý các dự án tỉnh phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 16-3-2015 đến ngày 6-4-2015. Kế hoạch vốn năm 2015 (vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu): 20 tỷ đồng.

Với Dự án Trường THPT Tân Hiệp, đang đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định.

Cần tổ chức rà soát các nguồn vốn kết dư từ các năm trước chưa sử dụng hết và nguồn tăng thu xổ số kiến thiết... trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, bổ sung vốn cho các công trình trong kế hoạch và các công trình quan trọng, cấp thiết khác theo danh mục đã trình HĐND tỉnh nhưng chưa có nguồn bố trí, đặc biệt danh mục công trình dự kiến sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách khác với kế hoạch vốn 250 tỷ đồng, phần lớn là các công trình chuyển tiếp chưa đủ nguồn bố trí, nhằm giúp cho các ngành, các địa phương có vốn tiếp tục tổ chức thi công các công trình chuyển tiếp và sớm khởi công mới các công trình quan trọng, cấp thiết trong mùa nắng theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.
Ngoài ra, tích cực tăng cường kêu gọi đầu tư và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm có quy mô vốn đầu tư lớn như Dự án ĐT.878, Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh...

Đặc biệt đối với các dự án có khả năng thu hồi vốn, đề nghị lập danh mục đề xuất UBND tỉnh tiến hành kêu gọi đầu tư theo các hình thức PPP và xã hội hóa… để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Duy Sơn
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết