Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Đăng lúc: Thứ hai - 07/07/2014 09:55
Ngày 2-7-2014, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng cho cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. 

Sở Công thương là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm: Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện như sau:

Bảo trì lưới điện trước mùa mưa tại Điện lực TP. Mỹ Tho. Ảnh: Vân Anh
Bảo trì lưới điện trước mùa mưa tại Điện lực TP. Mỹ Tho. Ảnh: Vân Anh

Xây dựng, trình duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Công bố và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. Ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động điện lực và sử dụng điện. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định về giá bán điện của các tổ chức, cá nhân tham gia bán buôn, bán lẻ điện.

Tổ chức phổ biến và kiểm tra việc áp dụng các quy định về tiêu chuẩn, định mức, quy phạm an toàn điện trong hoạt động điện lực, sử dụng điện. Quản lý đầu tư trong hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực điện lực.

UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm phối hợp lập quy hoạch phát triển điện lực, theo dõi việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn quản lý. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện. Tổ chức quản lý đầu tư trong hoạt động điện lực theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc quản lý sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động điện lực và sử dụng điện theo thẩm quyền.

UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn quản lý, có trách nhiệm: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn quản lý. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp trên về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

Thực hiện việc quản lý sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của cấp trên. Kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đối với hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn quản lý...

Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí một công chức kiêm nhiệm quản lý điện để giúp Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn. Công chức kiêm nhiệm quản lý Nhà nước về điện ở xã, phường, thị trấn được trợ cấp hàng tháng theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện phải có Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29-10-2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực. Các trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực được quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Điện lực.


(Theo tiengiang.gov.vn)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết