Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Đăng lúc: Thứ ba - 27/06/2017 21:34
Ngày 19-6-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn 467-CV/BTGTU gửi các cơ quan, đơn vị và địa phương về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Việc thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tuy nhiên, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng còn một số hạn chế, yếu kém: Một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; chưa quan tâm bố trí kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, cá biệt một số nơi sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí không đúng mục đích; số lượng đăng ký mua các loại báo, tạp chí của Đảng theo quy định có xu hướng giảm, tỷ lệ đạt thấp so với tổng số tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được tiến hành thường xuyên.

Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Internet để chống phá Đảng, Nhà nước ta, thì việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng là rất quan trọng. Để tiếp tục thực hiện tốt Công văn 250-CV/TU ngày 3-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số việc:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Công văn 250-CV/TU ngày 3-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Khẳng định báo, tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này.

Mỗi tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trực thuộc; biểu dương những đơn vị làm tốt, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định.

Báo Ấp Bắc tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hơn, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Thông tin trên báo phải nhanh nhạy, chính xác, tăng cường các thể loại chính luận; phân tích thấu đáo, khách quan, định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu đối với các vấn đề cuộc sống đặt ra; chủ động thông tin, phản ánh quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; đấu tranh kiên quyết với tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Coi trọng việc biểu dương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của tập thể, cá nhân, tạo ra sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở căn cứ theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước và Hướng dẫn 21-HD/VPTW ngày 4-3-2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, kịp thời bổ sung kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Ấp Bắc, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TẤN QUÂN
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 626
  • Hôm nay: 29821
  • Tháng hiện tại: 1417646
  • Tổng lượt truy cập: 53794803