Thường xuyên tuyên truyền về biển, đảo và chủ quyền...

Đăng lúc: Thứ ba - 03/10/2017 08:39
Từ xa xưa, ông cha ta đã xác định “tọa độ Việt Nam” là một quốc gia “Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”. Tức là, Tổ quốc ta 3 phần là biển, 1 phần núi rừng và đồng bằng. Căn cứ theo Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển 1982 (gọi tắt là Công ước Luật Biển 1982), vùng biển Việt Nam rộng gấp 3 lần diện tích lãnh thổ đất liền, chiếm 29% diện tích Biển Đông. Sự phân hóa lãnh thổ như vậy đã tạo cho nước ta tính đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên biển và tiềm năng phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, đảo, cũng như góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng từ biển.

Với lợi thế của một quốc gia có vùng biển rộng, bờ biển dài, các thế hệ người Việt Nam từ thời các chế độ phong kiến cho đến nay luôn coi trọng vị trí chiến lược này. Đảng và Nhà nước ta đã xem phát triển bền vững và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên cao nhất không chỉ của thế hệ hôm nay mà còn của các thế hệ mai sau. Nhận thức của Đảng và Nhà nước đã thể hiện trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước.

Đặc biệt, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa X đã thông qua Nghị quyết 09/2007/NQ-TW về ban hành Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Chiến lược đã xác định mục tiêu đến năm 2020: Phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển. Đồng thời, đưa ra các định hướng phát triển kinh tế biển theo nguyên tắc: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo gắn với phát triển vùng nội địa; bảo vệ môi trường, tranh thủ hợp tác quốc tế và giữ vững nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đặt ra yêu cầu: “Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,... bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững”.

Tiếp tục thực hiện Thông báo 188-TB/TW ngày 7-10-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, trong đó yêu cầu: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo” và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tuyên truyền biển, đảo gắn với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện ven biển của tỉnh nói riêng, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Năm 2017, các ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, kết hợp lồng ghép tuyên truyền biển, đảo gắn với các nội dung tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Cụm Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam; Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân và các huyện Tân Phú Đông, Tân Phước, Châu Thành, Cái Bè, Cai Lậy và TX. Cai Lậy tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên và người dân.

Ngày 26-9-2017, tại TP. Mỹ Tho, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho cán bộ thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố, thị xã và cán bộ đài truyền thanh cấp xã trong toàn tỉnh.

Cuộc tập huấn đã cung cấp thông tin về chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thông tin về tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội. Hướng sự quan tâm của xã hội vào công việc xây dựng và phát triển khu vực biển, đảo. Cung cấp thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng; các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân ven biển, đảo và các giải pháp để người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, đảo. Việc tập huấn không chỉ giúp lực lượng làm công tác tuyên truyền cơ sở nắm được những vấn đề cơ bản về biển, đảo, mà còn giúp cán bộ đài truyền thanh cơ sở nâng cao chất lượng chuyên mục “Tuyên truyền biển, đảo”.

THANH HIỀN
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết