Mỹ Tho qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: Thứ ba - 30/05/2017 14:26
Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Mỹ Tho đã triển khai và quán triệt sâu rộng trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên và nhân dân, trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
TP. Mỹ Tho bên bờ sông Tiền.

TP. Mỹ Tho bên bờ sông Tiền.

Thể hiện rõ nét nhất là các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện có 100% (68/68) cơ sở đảng của thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện rất cụ thể và sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng ở các chi bộ và căn cứ vào kết quả nội dung này để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.

Đảng ủy Quân sự thành phố gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua Quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công an thành phố gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”; Chỉ thị của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Hội Cựu chiến binh thành phố thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo, Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

TP. Mỹ Tho cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành phố. Đặc biệt là Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện; đồng thời chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan trực thuộc tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Thành ủy cũng đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Có thể nói, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hệ thống chính trị của TP. Mỹ Tho luôn được phát huy, công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước được nâng lên và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Song song đó, thành phố chú trọng đến công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW nhằm góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Thành phố đã phát động tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Mỹ Tho Nguyễn Trọng Hữu, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn công tác và đời sống xã hội, coi việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm thế nào để Đảng bộ thành phố mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

LÊ HUỲNH
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết