Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/12/2016 10:06
Ngày 22-12-1944, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Từ đó, trên cơ sở của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, Quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, cách mạng, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, gắn bó với nhân dân, tô đậm truyền thống vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: “Cần tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện... Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa…, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Cùng Quân đội nhân dân cả nước, Lực lượng vũ trang (LLVT) Tiền Giang đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công oanh liệt (trong đó có Chiến thắng Ấp Bắc), góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, làm bất cứ nhiệm vụ gì, cả trong chiến đấu, trong xây dựng, lao động sản xuất hay trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, LLVT vẫn luôn là hình ảnh tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là sản phẩm kết tinh của lòng yêu nước, ý chí đạp bằng mọi hiểm nguy, góp phần tô điểm truyền thống anh hùng của mảnh đất và con người Tiền Giang.

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 72 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và LLVT Tiền Giang nói riêng tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ đổi mới, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” (Văn kiện Đại hội XII của Đảng)

M.T
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết