Thái Tràng
 
Minh họa: Thanh Tiên

Chơi

Đăng lúc: 08:39 - 24/01/2017

Bỏ đồng một chuyến chơi xa
Gió mây gói một gói quà treo vai

Minh họa: Thanh Sơn

Cụ ơi

Đăng lúc: 15:10 - 23/01/2017

Cụ ơi chợ đã thưa người
Rủi may bán xổ kẻo rồi chợ tan

Minh họa: Thanh Tiên

Bàn chân cha

Đăng lúc: 09:41 - 18/11/2016

ấn dấu tinh mơ lên vuông đồng
lầy lội bằng bàn chân Giao Chỉ của cha
bình minh nắng non rịn mật
trải ước mơ lực điền cánh cò mênh mông
rửa phèn ngọt đất

Minh họa: Thanh Tiên

Trăng cổ thi

Đăng lúc: 17:27 - 16/11/2016

Trăng tròn nghiêng dáng cổ thi
sông ngân lục bát
thầm thì trắng canh

Minh họa: Lê Hồng Thái

Chiều

Đăng lúc: 10:48 - 11/11/2016

Chiều rơi một lá
già rơi
nắng gieo
gieo hạt mồng tơi quanh nhà

Đồng Cây Vừng

Đồng Cây Vừng

Đăng lúc: 07:00 - 27/12/2014

Cánh đồng rộng cây vừng già tư duy châu thụ
mùa oằn lưng thợ gặt
chiều vàng bó rạ gánh qua sông
vi vu gió hát ru tình đồng nội

Biển đã trổ ngồng

Biển đã trổ ngồng

Đăng lúc: 07:00 - 03/12/2014

Có thể đó là giấc mơ của biển
vọng tưởng trời mây mênh mông

Minh họa: Lê Hồng Thái

Chuyện vườn cam

Đăng lúc: 15:16 - 11/11/2014

Vườn cam nhiễm bệnh vàng rồi
Còng lưng cây gánh
Nhánh chồi quăng queo

Bến trăng xưa

Bến trăng xưa

Đăng lúc: 10:51 - 18/10/2012

Tôi về mằn muộn đợi trăng
Bờ sông rỗng tiếng nhập nhằng bến xưa.
Đã thời chẻ nắng... chen mưa...
Tôi đi cứ ngỡ bốn mùa xoay theo

Minh họa: Duy Hải

Ở giữa hai mùa

Đăng lúc: 08:27 - 12/07/2011

Nắng vàng cong vót cần câu.
Vòm tre cong xuống câu màu lá xanh.
Trăng ngày mắc võng trên cành.
Mặc cho đàn sáo đậu quanh nô đùa.

Mái tóc

Đăng lúc: 15:16 - 05/05/2011

(Kính lên hương hồn nhà thơ Hữu Loan)

Tóc dài ông cắt bằng dao!
Vạt mây trắng đã tạc vào thềm không.
Chiều hoang tím đến chạnh lòng
Hoa sim tím đến tận cùng cõi đau!

Minh họa: Duy Hải

Bến trăng xưa

Đăng lúc: 14:26 - 23/03/2010

Tôi về mằn muộn đợi trăng
Bờ sông rỗng tiếng nhập nhằng bến xưa.
Đã thời chẻ nắng... chen mưa...
Tôi đi cứ ngỡ bốn mùa xoay theo
Con đò già... buồn lặng neo
Bao lần chở mảnh trăng nghèo thâm căn.