Thai Sắc
 
Minh họa: Thanh Sơn

Đáy xuân

Đăng lúc: 08:15 - 25/01/2017

Đậm đặc bùn hoa
Đáy dòng sông xuân lắng đợi
Hằng hà sắc màu càn khôn
Nở bùng mùa mới

Ta về trong tiếng mùa xuân

Ta về trong tiếng mùa xuân

Đăng lúc: 15:12 - 08/02/2012

Ta về trong tiếng mùa xuân
Óc ách ngọn gió mát trân khoảng ngày
Nghe thật xa thoảng mưa bay
Ùa rưng kí ức vơi đầy thiên nhiên