Thai Sắc (Đồng Tháp)
 
Minh họa: Nguồn Internet

Có con sông mùa xuân dừng lại

Đăng lúc: 10:07 - 08/03/2018

Nơi bến quê điềm đạm
Con sông dừng lại hiền
Mùa xuân reo thẳm sâu con sóng
Từng nhánh rong cười xanh

Minh họa: Thanh Tiên

Có con sông mùa xuân dừng lại

Đăng lúc: 10:54 - 12/02/2018

Nơi bến quê điềm đạm
Con sông dừng lại hiền
Mùa xuân reo thẳm sâu con sóng
Từng nhánh rong cười xanh