Kim Chuông
 
Minh họa: Duy Hải

Hai ta

Đăng lúc: 13:59 - 12/02/2009

Hình như sau khóe môi cười
Mắt em đã giấu một người khác ta
Máy không chuông đổ nữa mà
Không còn tin nhắn gửi ra dập dồn

Minh họa: Duy Hải

Bây giờ... này em

Đăng lúc: 14:16 - 21/11/2008

Em vừa đến đã về sao
Không cho anh nói câu nào thật ư?
Này em!
Này, hãy từ từ
Nói xem như thế là như thế nào?