Hải Hà
 
Minh họa: Lê Hông Thái

Xuân gọi

Đăng lúc: 10:33 - 07/03/2018

Xuân gọi gió lay cành gầy đơm nụ
Én nghiêng trời chia xanh biếc chồi non
Hương đất dậy ươm vàng mai bừng nắng
Men nồng nào trào sóng sánh men xuân

 

Minh hoạ: Lê Hồng Thái

Mơ cùng Bút Tổ

Đăng lúc: 15:05 - 07/06/2017

Chưa một lần con thăm viếng Hồ Gươm
Ngắm Tháp Rùa, lắng hồn thiêng đất nước
Tay chưa vịn thành cầu cong Thê Húc
Ngước mắt mơ… Bút Tả thiên thanh viết sử Tổ quốc mình
.