Duyên An
 
Minh họa: Nguồn Internet

Bướm xuân

Đăng lúc: 17:37 - 06/03/2018

Ô kìa sao bướm bâng khuâng

 

Vì mông mênh nắng hay ngần ngại sương

Minh họa: Lê Hồng Thái

Tết xưa

Đăng lúc: 11:42 - 24/01/2017

Ta nhớ xưa tiếng pháo
Xác hồng phơi cành mai
Gom chướng về ăn tết
Vàng ươm vệt nắng dài

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tình quê

Đăng lúc: 10:54 - 09/11/2016

Anh tất tật tay liềm tay cuốc
Rẻo đất hoang vạt cỏ mương vườn
Thâm vệt nắng da mồi nốt sạm
Nước kênh phèn giọt mát giọt thương

Minh họa: Duy Hải

Dấu chân tròn

Đăng lúc: 16:38 - 17/08/2012

Anh về bước thẳng bước cong
Đo ngang đếm dọc cánh đồng làng quê

Mấy hàng công cấy ven đê
Thương anh lính trẻ bộn bề dấu chân