Cơ quan quản lý nhà nước về văn học: Tại sao không?

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/12/2013 15:58
Vừa qua, tại TP.HCM, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo toàn quốc với chủ đề “Văn học nghệ thuật trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII): “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - thực trạng và giải pháp”. 

Một trong những vấn đề khá nhạy cảm, đáng chú ý, liên quan đến nhiều mặt của đời sống văn học hiện nay (quản lý Nhà nước, sáng tác, xuất bản văn học), đó là việc đề xuất thành lập Vụ (hoặc Cục) Văn học.


(Ảnh Internet)

Theo Hội thảo, việc thành lập Vụ hay Cục Văn học hiện nay đã hội đủ các điều kiện cần thiết; và việc này trước hết nhằm tăng cường công tác quản lý có hiệu quả của Nhà nước đối với lĩnh vực văn học. Thành lập Cục (Vụ) Văn học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để “làm nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp; đồng thời thực hiện việc sơ kết, tổng kết để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách…

Nếu chúng ta có một Cục Văn học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cơ quan này sẽ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn học, được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển và quảng bá văn học trong phạm vi cả nước theo đường lối, chính sách, của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Như thế, về mặt chức năng, một Vụ Văn học sẽ phải xây dựng được chiến lược, kế hoạch phát triển thường niên và dài hạn về văn học, trong đó bao gồm cả việc quảng bá, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa trong văn học, di sản văn học dân tộc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa và cơ chế thị trường.

Vụ Văn học cũng sẽ có trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đã được Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật mà Việt Nam đã gia nhập từ năm 2004. Nếu có một Vụ Văn học, thì trong tương lai không xa, cơ quan này sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan xây dựng bộ tiêu chí về thẩm định, đánh giá tác phẩm nhằm định hướng có hiệu quả cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật toàn quốc như Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương vừa đề xuất, kiến nghị trong Hội thảo.

Thùy Linh
(Theo Văn học quê nhà)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết