Những chiến công gắn liền với lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước

Đăng lúc: Thứ hai - 28/09/2015 03:42
Trung tướng NGUYỄN VIỆT THÀNH

Cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ, ngày 19-8-1945 lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập. Trong thời điểm lịch sử đó, ngày 25-8-1945 Công an tỉnh Tiền Giang ra đời, với tên gọi Quốc gia Tự vệ cuộc. Đây là một bộ phận lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, có nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của kẻ thù hòng gây tổn hại đến an ninh, trật tự, bảo vệ chính quyền và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vào thời điểm lịch sử của dân tộc, tổ chức Công an đầu tiên được thành lập tại Mỹ Tho - Gò Công với tên gọi Quốc gia Tự vệ cuộc. Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc thành lập Việt Nam Công an vụ, theo đó đến quý II-1946 đổi là Ty Công an Mỹ Tho, Ty Công an Gò Công. Sau ngày 30-4-1975, tỉnh Mỹ Tho và Gò Công hợp nhất thành tỉnh Tiền Giang. Ty Công an Mỹ Tho và Ty Công an Gò Công sáp nhập lại thành Ty Công an Tiền Giang (nay là Công an tỉnh Tiền Giang).

Qua các cột mốc từ những ngày đầu thành lập, dù lực lượng ban đầu còn ít, trình độ nghiệp vụ non trẻ, trang bị phương tiện thiếu thốn, kinh nghiệm lại chưa nhiều, nhưng nhờ biết dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc gia Tự vệ cuộc 2 tỉnh Mỹ Tho và Gò Công luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, sớm hoàn thiện về tổ chức, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh Quốc gia (ANQG) và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền; sự đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ to lớn của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang luôn linh hoạt, sáng tạo, sử dụng vũ khí sẵn có và tự tạo, lấy ít đánh nhiều, vừa chiến đấu dũng cảm, vừa tích cực xây dựng lực lượng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, đoàn thể và biết dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân.

Công an Tiền Giang mưu trí, sáng tạo trong “bảo mật phòng gian”, đột kích bất ngờ; tổ chức đánh địch ngay trong vùng tạm chiếm, góp phần to lớn cho phong trào cách mạng của quần chúng giành quyền làm chủ.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công luôn sát cánh cùng lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể và nhân dân bảo vệ an toàn căn cứ kháng chiến. Cùng với công tác xây dựng cơ sở, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công luôn đẩy mạnh hoạt động cài người vào hàng ngũ địch, tổ chức nhân dân phối hợp với cơ sở kháng chiến tiêu diệt những tên cầm đầu nguy hiểm, đấu tranh chống bọn phản cách mạng, bọn mật thám, chỉ điểm, bảo vệ vững chắc vùng hậu cứ, góp phần tạo nên thắng lợi của quân và dân ta.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công đã phát triển nhanh chóng, liên tục tổ chức tấn công địch, góp phần tạo thế và lực trên chiến trường; kịp thời tham mưu cho cấp ủy để bảo vệ và xây dựng vùng căn cứ kháng chiến của Khu ủy, Tỉnh ủy, bảo vệ an toàn cán bộ lãnh đạo của ta xuống chiến trường để lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Trong thời gian này, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công còn bảo vệ an toàn các cuộc hội nghị quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Cũng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh Tiền Giang còn chủ động tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng, đã đánh địch gần 11.000 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 42.600 tên địch, trong đó diệt hơn 18.300 tên ác ôn gây nhiều nợ máu với nhân dân, bắt sống và làm tan rã hơn 26.360 tên, xóa 162 ban tề xã và gần 500 tên tề ấp; đánh diệt, vô hiệu hóa 78 cuộc cảnh sát của địch.

Đáng kể là, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, bắt sống tên Lê Trường Đại - trung tá tình báo Mỹ và tên Hiếu - trung úy tình báo ngụy giữa ban ngày trong vùng địch kiểm soát, thu nhiều tài liệu, phục vụ phòng ngừa và đánh địch, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não của Đảng.

Những chiến công tiêu biểu đó càng tô thắm trang sử hào hùng của Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân, là công cụ sắc bén, hữu hiệu của chính quyền cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Mặc dù với tương quan lực lượng ít hơn địch nhiều lần, vũ khí thiếu và thô sơ, nhưng lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh quần chúng, cùng với sự sáng tạo, nhạy bén trong đánh địch nên mang lại hiệu quả rất cao, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch.

Cùng với quân và dân ta, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công đã đấu tranh quyết liệt, làm thất bại nhiều kế hoạch, chiến dịch của Mỹ - ngụy, trong đó có công lớn trong việc phát hiện và bắt nhiều tên tay sai, những tên nội gián của địch và các tổ chức phản động, phá tan âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của chúng, góp phần tạo nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiêu biểu là chiến công khám phá tổ chức tình báo Mỹ ở Sài Gòn do trung tá Rober Đại chỉ huy. Qua vụ án này, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công đã bóc gỡ toàn bộ mạng lưới tình báo và nội gián trên chiến trường tỉnh Mỹ Tho, phục vụ Khu ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đưa lực lượng chủ lực của ta xuống chiến trường Chợ Gạo, Gò Công để mở mảng, chuyển vùng.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công tham gia phục vụ cho mặt trận phía Nam Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, lực lượng Công an Mỹ Tho và Công an Gò Công đã tham gia tích cực trong các mũi tiến công, trấn áp mọi sự phản kháng của các thế lực thù địch, góp phần đập tan bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ củng cố, ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH, cùng nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống.

Những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, lực lượng Công an phải liên tục đối phó với âm mưu thâm độc của các nhóm phản động. Chúng cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài tìm mọi cách xóa bỏ thành quả cách mạng, ngăn cản tiến trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội của nhân dân.

Năm 1977, tỉnh Tiền Giang được Trung ương chọn làm điểm thực hiện cải tạo nông nghiệp, xây dựng mô hình hợp tác hóa nông nghiệp. Tuy nhiên với âm mưu thâm độc, các thế lực thù địch đã tiến hành các hoạt động phá hoại chống lại chủ trương của Đảng bằng cách gia tăng các hoạt động như: Tin đồn thất thiệt, treo khẩu hiệu, rải truyền đơn...

Tuy nhiên, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang với truyền thống được tôi luyện qua 2 cuộc kháng chiến đã lần lượt đập tan những tổ chức phản động, cảm hóa thành công các thành phần bất mãn, chống đối. Đặc biệt, đã góp phần cải tạo hiệu quả ngụy quân, ngụy quyền; trấn áp mạnh mẽ và phá rã nhiều tổ chức chính trị phản động, bảo vệ vững chắc an ninh Quốc gia và giữ gìn TTATXH, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Được nhân dân tin tưởng, hết lòng giúp đỡ, cung cấp tin tức, lực lượng Công an tỉnh phá vỡ 82 tổ chức nhen nhóm phản động, trấn áp hơn 10.000 tên, phá 5 khung sư đoàn, nhiều khung trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội, bắt 5 tên tương đương cấp tướng, dập tắt bạo loạn ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo.

Lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với lực lượng Công an của Bộ và các tỉnh bạn phát hiện, bắt sống tên Toán phó xâm nhập do 2 tên Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, phục vụ Tổng cục An ninh phá tan ý đồ xâm nhập phá hoại từ bên ngoài, làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch tại Tiền Giang; đồng thời đã điều tra triệt phá hàng trăm băng nhóm, tội phạm hình sự, kinh tế và tệ nạn xã hội, trong đó có các chuyên án lớn như:

Vụ phá băng cướp Nguyễn Hữu Phước, vụ án Nguyễn Tấn Phát, vụ trộm đường sông nhiều tỉnh do Võ Văn Lớn cầm đầu, một số tên ác ôn đã từng gây tổn thất cho cách mạng và có nhiều nợ máu với nhân dân: Mười Tân, Huỳnh Hoa, cảnh sát Săng, Ba Lùn...

Qua những chiến công hiển hách, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã đảm bảo giữ gìn ổn định chính trị, TTATXH, phục vụ tích cực, có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại tỉnh nhà và làm nghĩa vụ quốc tế.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, vào thập niên cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ hòng chuyển hóa thể chế chính trị ở Việt Nam. Nhận định đúng tình hình, trên lĩnh vực chống địch phá hoại tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang đã làm tốt nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể phản bác các luận điệu tuyên truyền xấu của địch, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới đầy khó khăn, cam go trước những nanh vuốt của kẻ thù.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh Tiền Giang còn tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Trong những năm giúp bạn, Công an tỉnh Tiền Giang đưa hơn 100 sĩ quan dạn dày kinh nghiệm, vững vàng bản lĩnh sang Campuchia, cụ thể là sang tỉnh Pursat giúp bạn tiêu diệt quân diệt chủng, giải phóng Campuchia và ổn định tình hình cho đến nay, tình cảm keo sơn gắn bó được thắt chặt, vững bền. Thỉnh thoảng hai bên vẫn thăm hỏi, gặp nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn TTATXH.

Đầu thế kỷ XXI, khi mặt trái kinh tế thị trường lộ diện với các loại tội phạm mới, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 09 và Chính phủ có Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Tiền Giang tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch một cách khoa học, nhuần nhuyễn, gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn TTATXH.

Qua từng giai đoạn, Công an tỉnh Tiền Giang vun đắp cho truyền thống thêm vẻ vang, đạt thành quả lớn lao. Hiện nay, Công an tỉnh Tiền Giang có 11 tập thể, 8 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó cũng là bài học bắt nguồn từ sự chấp hành triệt để, xuyên suốt và luôn luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt của cấp ủy đảng, chính quyền để hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ngành, đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ ANTT từ sức mạnh nội lực và phong trào quần chúng.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lớn mạnh, Công an tỉnh Tiền Giang luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động, với quan điểm “dân là gốc” xây dựng phong trào quần chúng tự quản về ANTT theo hướng tự quản mình, tự giữ mình, tự quản hộ gia đình, tự quản xóm ấp; xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh Tiền Giang trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là xây dựng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, trung thành vô hạn với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao với Tổ quốc và nhân dân.

N.V.T
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết