Tiền Giang chuẩn bị được công nhận loại trừ bệnh sốt rét

Đăng lúc: Thứ hai - 13/03/2017 11:09
Sau 13 năm, từ năm 2004 đến nay, kể từ khi ngọt hóa vùng Gò Công, Tiền Giang không còn sốt rét nội địa, các trường hợp sốt rét đều là ngoại lai. Hoạt động phòng chống chủ yếu là quản lý dân di biến động đến và về từ các vùng sốt rét lưu hành để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp sốt rét ngoại lai, giám sát véc-tơ, nhất là ở các xã có sự hồi phục và xuất hiện véc-tơ truyền bệnh chính và phụ, củng cố các điểm kính hiển vi huyện và liên xã, truyền thông phòng chống sốt rét…
Chủ động diệt muỗi để phòng bệnh sốt rét. Ảnh: THỦY HÀ
Chủ động diệt muỗi để phòng bệnh sốt rét. Ảnh: THỦY HÀ

Thực hiện Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 27-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng năm 2030; Quyết định 4717/QĐ-BYT ngày 11-11-2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống sốt rét giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch 365/KHLTSR-VSR ngày 16-9-2015 của Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hành động loại trừ bệnh sốt rét khu vực Nam bộ - Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2020; trong đó Tiền Giang là một trong 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh sốt rét.

Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch 2286/KH-SYT ngày 22-6-2016 loại trừ sốt rét tỉnh Tiền Giang năm 2016 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn 3191/UBND-VHXH ngày 18-7-2016 với mục tiêu không có dịch, không tử vong do bệnh sốt rét, đạt các tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét ở quy mô tỉnh, tiếp tục phát triển các yếu tố bền vững và xã hội hóa trong phòng chống nhằm ngăn ngừa bệnh sốt rét quay trở lại.
Nhằm đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét và được công nhận vào năm 2017, 6 nhóm giải pháp đã được triển khai thực hiện tại Tiền Giang là:

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành loại trừ bệnh sốt rét của Ban Chỉ đạo ở các cấp để thiết lập một cơ chế hiệu quả đảm bảo sự điều phối các hoạt động và điều phối kỹ thuật, bao gồm cả hợp tác liên ngành và trong ngành. Tăng cường hoạt động truyền thông phòng chống bệnh sốt rét trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường giám sát muỗi Anopheles theo định kỳ và đột xuất, nhất là các xã có sự hồi phục của Anopheles truyền bệnh; sẵn sàng can thiệp nhanh khi có ca bệnh ngoại lai xuất hiện tại địa phương không để lan truyền tại chỗ, đồng thời có biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo cắt đứt lan truyền bệnh sốt rét tại địa phương; phát hiện và quản lý ca bệnh sốt rét như xác định và điều trị bệnh nhân sốt rét, tất cả những người mang ký sinh trùng sốt rét, bao gồm cả những người mang giao bào, tiếp tục làm giảm sự tiếp xúc giữa muỗi và người, làm giảm khả năng truyền bệnh của quần thể muỗi Anophenles tại địa phương nhằm ngăn ngừa lây nhiễm mới.

- Quản lý dân di biến động đến và về từ các vùng sốt rét, hướng dẫn cho từng đối tượng đến vùng sốt rét lưu hành và khi về địa phương sẽ đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống. Kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống sốt rét, duy trì hoạt động hệ thống giám sát bệnh sốt rét tại các tuyến từ tỉnh, đến xã, ấp tại cả cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu loại trừ bệnh sốt rét.

- Tăng cường nguồn lực và đầu tư như tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, thống kê báo cáo; đào tạo và đào tạo lại để nâng cao kỹ năng chuyên môn, quản lý chương trình, giám sát và đánh giá công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét, nâng cao khả năng đáp ứng phòng chống dịch sốt rét cho cán bộ y tế các tuyến.

- Tiếp tục đầu tư kinh phí cho công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước, phù hợp với khả năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

- Xã hội hóa công tác phòng chống sốt rét, huy động sự tham gia của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cộng đồng, y tế tư nhân và cá nhân trong các hoạt động; lồng ghép công tác phòng chống sốt rét với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo... để đạt kết quả bền vững.

LÊ ĐĂNG NGẠN
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết