Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện PTTĐ "Vì An ninh Tổ quốc"

Đăng lúc: Thứ năm - 02/07/2015 08:06
Hàng năm, Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” (ANTQ) với các nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng; gắn với việc tăng cường lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” (nay là Chỉ thị 03 ngày 18-4-2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”) và khẩu hiệu hành động “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đặc biệt là gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Định kỳ có tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm nâng lên.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí trao thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì ANTQ” của Công an TX. Gò Công.
Đại tá Nguyễn Hữu Trí trao thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì ANTQ” của Công an TX. Gò Công.

Để phong trào thi đua “Vì ANTQ” đạt hiệu quả cao, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng - xây dựng lực lượng - hậu cần. Trong phát động thực hiện, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy - chỉ huy các cấp, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức, như:

Phổ biến ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua, thông báo nhanh gương người tốt, việc tốt; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, tính hiệu quả của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu lập thành tích trong công tác, chiến đấu.

Công an tỉnh tổ chức các đơn vị, công an địa phương thành 4 khối thi đua theo chức năng, nhiệm vụ, đặc thù công việc gồm: Khối An ninh, Tình báo; Khối Cảnh sát; Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần kỹ thuật; Khối Công an các địa phương.

Hàng năm, 4 khối tổ chức ký kết giao ước thi đua và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giữa các đơn vị trong khối. Trong 5 năm qua, tổ chức phát động 39 đợt thi đua ngắn hạn và theo các chuyên đề, ban hành trên 100 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương thực hiện các phong trào thi đua.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn, đặc điểm từng giai đoạn để nghiên cứu, xây dựng và vận dụng, học tập các mô hình hay, có hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Thực tế, trên địa bàn tỉnh có hàng chục mô hình với các tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều hướng vào mục đích giữ vững, ổn định ANTT, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh; nhiều cách làm mới, biện pháp hay đã được nhân rộng như: mô hình “Cổng an ninh, đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà”, “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm”, “Họ đạo gương mẫu - Gia đình văn hóa”, “Đội dân phòng xe honda khách phòng, chống tội phạm”, “Phản ứng nhanh giải quyết tình hình ANTT”, “Quản lý giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật”, “Đối thoại với người có tiền án, tiền sự, người có khả năng, nguy cơ phạm tội”.

Bên cạnh đó, các đơn vị, công an địa phương tích cực và chủ động hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương nơi đóng quân như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo… góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo hiệu quả tốt cho phong trào thi đua “Vì ANTQ”.

Việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được xác định là một trong những biện pháp quan trọng, làm hạt nhân tiêu biểu và nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua “Vì ANTQ” và các phong trào thi đua khác.

Vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến bảo đảm theo từng lĩnh vực, từng khối thi đua, có điển hình toàn diện, có điển hình một số mặt. Chú ý phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố mới, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy thành tích đạt được và làm hạt nhân nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua ở cơ sở. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến ở cụm, khối thi đua để trao đổi, học tập về kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay... trong công tác, chiến đấu.

Từ những nỗ lực, phấn đấu quyết liệt, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì ANTQ”, 5 năm qua, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Điển hình, trong công tác an ninh, lực lượng Công an đã chủ động theo dõi, phân tích, tổng hợp, dự báo sát tình hình, quản lý chặt địa bàn, lĩnh vực, mục tiêu, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, ngăn chặn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, ngăn ngừa nguy cơ “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Song song đó, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng trong bảo vệ ANTT, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm an ninh, chủ quyền khu vực biên giới biển.

Trong công tác giữ gìn TTATXH, Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn kết chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; chủ động mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung theo dõi, quản lý, phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng hình sự hoạt động lưu động; tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường.

Đã điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; cờ bạc, ma túy; truy bắt, vận động, thanh loại 375 đối tượng truy nã. Tỷ lệ điều tra án được nâng cao, đã điều tra làm rõ 76,3% án rất nghiêm trọng và 92,3% án đặc biệt nghiêm trọng, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TTATXH, Công an tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; đã kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ trên cả 3 mặt, giảm 8,85% số vụ, 2,95% số người chết, 14,7% số người bị thương; TNGT đường thủy giảm 40,3% số vụ; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện dập tắt 149 vụ cháy, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Trong xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương quan tâm củng cố, xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố. Xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Những năm qua, việc khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân quần chúng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm đã có tác dụng cổ vũ, động viên, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng. Qua đó, nhân dân tin tưởng cung cấp hàng ngàn thông tin giúp lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt.

Ghi nhận kết quả quá trình phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh, các cấp lãnh đạo đã khen thưởng 17.631 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Công an. Trong đó có 15 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn ngành, 13 lượt tập thể, 56 lượt cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Công an, UBND tỉnh Tiền Giang tặng 28 Cờ thi đua cho tập thể.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ”, đặc biệt là chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua càng phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá NGUYỄN HỮU TRÍ (Phó Giám đốc Công an tỉnh)
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 84
  • Khách viếng thăm: 78
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 14028
  • Tháng hiện tại: 1695058
  • Tổng lượt truy cập: 57651476