Ngày này năm xưa
Ngày 27 tháng 02
Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện trong nước:
 • 27/2 /1932: Uỷ ban trung ương của Quốc tế cộng sản gửi thư cho các đảng cộng sản ở Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ, yêu cầu họ giúp đỡ và hợp tác với các phong trào cách mạng ở Đông Dương.
 • Ngày 27/2 /1973, một hội nghị quốc tế về Việt nam được tổ chức ở Paris. Tham gia hội nghị có đại diện 4 bên kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam: Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa; Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam; Chính quyền Sài Gòn; Chính phủ Mỹ; và các nước ở nhiều khu vực trên thế giới.
 • Nhà vǎn Nguyễn Tử Siêu sinh ngày 27-2-1887 ở tỉnh Hà Tây và qua đời nǎm 1965 ở Hà Nội
  Ông còn dạy học và nghiên cứu đông y. Lúc đầu ông viết loại truyện tâm lý xã hội sau chuyển sang viết tiểu thuyết lịch sử như: Tiếng sấm đêm đông, Vua Bố Cái, Lê Đại Hành, Đinh Tiên Hoàng, Việt - Thanh chiến sử, Trần - Nguyên chiến kỷ, Vua bà Triệu Ẩu, Hai bà đánh giặc, những cuốn tiểu thuyết ấy làm sống lại những trang sử vẻ vang chống xâm lǎng của dân tộc, khêu gợi lòng yêu nước, niềm tự hào về quá khứ chói lọi.
Sự kiện ngoài nước:
 • Ivan Petrôvich Pavlốp, nhà sinh lý học, thầy thuốc, nhà tư tưởng lỗi lạc Nga và thế giới ở thế kỷ XX. Ông sinh ngày 26-9-1849. Trong hơn 60 nǎm hoạt động khoa học ông đã có những phát hiện quí báu về sinh lý học và y học. Nǎm 1904 ông được tặng giải thưởng Nôben dành cho các công trình nghiên cứu của ông về phản xạ có điều kiện và hệ thống tín hiệu thứ, tức ngôn ngữ, ông đã chứng minh rằng ý thức con người được hình thành trên cơ sở vật chất.
  Ông qua đời ngày 27-2-1936, để lại cho nhân loại một di sản khoa học khổng lồ. Đó là hàng trǎm công trình nghiên cứu khoa học lớn nhỏ, nó không chỉ đặt nền móng cho ngành sinh học hiện đại mà góp phần to lớn cho mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên khác.
 • Henri Uốtduốt Loongphelâu (HeryWadswonth Longfellow), nhà thơ Mỹ, sinh ngày 27-2-1807. Ông là nhà thơ nổi tiếng thông thạo hàng chục ngoại ngữ và cổ ngữ châu Âu.
  Sáng tác của ông gồm nhiều thể loại: Thơ, tiểu thuyết, tiểu luận, kịch, bút ký... Các sáng tác trộn lẫn nhiều khuynh hướng và phong cách, lãng mạn và hiện thực, bác học và dân gian, tình cảm và giáo luận. Tập truyện thơ nổi tiếng nhất của ông là Bài ca về Hainôthơ (1855). Ông có công trong việc dịch thuật và giới thiệu nhiều nền thơ ca của các dân tộc khác với dân chúng Mỹ. Ông còn biên soạn bộ sách đồ sộ gồm 31 tập mang tự đề Thơ ca mọi miền. Ông qua đời ngày 24-3-1882.
Chọn ngày:     Chọn tháng: