[Video] Phim tài liệu "Chấn Động" về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ phim tài liệu "Chấn động" được nhóm nhà làm phim thực hiện trong vòng 7 ngày, ghi lại cảm xúc của người dân Việt Nam khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.
Nguồn: VTV6