Phát động thi ảnh nghệ thuật "Việt Nam Ngày nay" lần thứ 4

Chiều 9-3, tại Hà Nội, Tạp chí Thế giới Ảnh thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam ngày nay lần thứ 4 với chủ đề “Việt Nam hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững”.
Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Phú Đức
Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Phú Đức

Cuộc thi nhằm khuyến khích, tôn vinh đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kì đổi mới và hội nhập, có đóng góp tiêu biểu vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Đồng thời là dịp để tôn vinh, làm đẹp cho hình ảnh đất nước, con người, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Đề tài dự thi với ba chủ đề chính: Hội nhập, Kiến tạo và Phát triển bền vững, là những đặc điểm nổi bật về đất nước, con người Việt Nam trong thời kì phát triển kinh tế và hội nhập thế giới mà các tác phẩm dự thi cần thể hiện; các tác phẩm dự thi phản ánh về sự Hội nhập, kiến tạo và Phát triển bền vững, những nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, thể thao, du lịch, di sản, danh lam, thắng cảnh; và các tác phẩm phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Tham dự cuộc thi, các tác giả phải gửi hai loại ảnh màu và đen trắng, kích thước 20 x 25cm. Với hai loại là ảnh đơn, ảnh bộ (bộ ảnh), mỗi bộ từ 6 - 7 ảnh gồm: ảnh bộ về các lĩnh vực kinh tế, sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân; ảnh bộ về văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch, di sản, danh thắng.

Ban Tổ chức nhận ảnh dự thi từ tháng 3 đến tháng 9/2017; chấm giải, công bố kết quả và triển lãm ảnh vào tháng 11 tại Hà Nội.

 

Nguồn tin: dangcongsan.vn