Xin thêm vài tuổi

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Đời người - vui được nhiều không
Tiếng cười giọt lệ ai đong đếm rồi
Xin thêm vài tuổi nhé trời
Trăm năm ít quá... thơ tôi chưa đầy
Trời thương thì giúp tôi vay
Không cần kiếp nữa kiếp này... tính đôi
Lãi ư - nhè nhẹ trời ơi
Làm thơ thua thiệt lắm rồi ai thương
Quyền năng thượng đế vô thường
Hẹp lòng trên dưới chẳng khen... thật mà.

Tác giả bài viết: Lê Quang Vui

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90