Ướt sũng

trong ngổn ngang mùa trở gió

tôi rớt lại ở phía sau

hình như trong màu đo đỏ

dấu rêu cỏ phủ tro tàn

 

hình như sau những miên man

lòng mình nhạt phai, tan chảy

nắng thiêu mùa tôi khát cháy

dùng dằng những vết sạn chai

 

thả trôi cõi buồn dầu dãi

nghe đời ướt sũng đôi vai

cuối thu đông lạnh quắt quay

chạm tôi nửa hồn cằn cỗi

 

tàn đêm gió tràn khắc khoải

tự mình đếm lá vàng phơi

thấy mình nửa đời nông nổi

khúc tình ảo vọng ra khơi

 

sương tan trời thay áo mới

nắng về ướt sũng mồ côi.


Tác giả bài viết: Hương Tràm

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 103