Ước được một lần

Vạch cỏ tìm con dế nhỏ

Bới tung trời rộng đếm trăng sao
Ước được một lần như mây gió
Tan giữa hư không tự lúc nào...

 

Tác giả bài viết: Vũ Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79