Trên bờ môi Nguyên đán

Một dấu lặng,
Rơi vào khoảng lặng
Dòng đời ngưng đọng thanh âm

Giao hưởng nước loang
Năm dòng kẻ vỡ òa mây trắng
Cung phím hồn người rưng rưng
Nhịp phách dồn bước chân muôn phía
Hòa ca nắng gió thầm thì...

Mùa xuân bắt đầu từ đa sắc
Ngọn heo may vỡ giọng từng cơn
Hoa ban trắng ngập ngừng mê khúc
Đông tàn líu ríu âm giai

Bầu trời đục trầm
Mặt đất ngất ngơ
Mưa lặng lẽ vào mùa hợp tấu
Em đến bên anh
Trái tim rung cảm
Bỏ quên nỗi buồn trên ngón bấm đi hoang

Từng nốt trắng đen
Âm ba vương cung bậc
Lặng ngắm lặng thầm vào cõi lặng hoang mang

Đất trời chìm
Đêm thăng giáng xanh lơ
Ngày bắt giọng trên bờ môi Nguyên đán!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78