Trăng - thơ

Việc quân mang nặng trên vai
Thuyền thơ vẫn nhẹ,
Trăng cài đầu khoang

Nước, mây lấp lánh ánh vàng
Sông xuân một dải,
mênh mang tiếp trời
Nguyên tiêu đọc lại từng lời
Hiểu thêm lòng Bác:
Sáng ngời trăng - thơ…

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78