Tình tự lá khô

Tìm nhau hơn nửa trăm năm
"Lá thu phai" vẫn lặng thầm nhớ ai?

Nhớ ai một thuở tóc dài
Áo hồn nhiên trắng. Gió lay. Nắng chiều.
Nghiêng dòng chữ tím thương yêu
Lá nào e ấp, nâng niu từng ngày...
Rồi thôi, xa lá thu phai
Rồi thôi, xa khuất dấu hài xôn xao!
Nửa trăm năm cũng tìm nhau
Mười giờ hoa nở tím màu tương tư.

Tác giả bài viết: Thương Thương Nối Tiếp

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80