Tình cờ

Tình cờ qua chốn cũ
Cỏ biếc úa đường quen
Lá vàng lay gió nhớ
Chim mỏi giọng kêu mùa
 
Phượng treo nụ cười xưa
Tơ lòng vương ngó ý
Mắt sâu ngày hoang muộn
Tình gửi ngọn cây suông
 
Ký ức vọng tầng xanh
Vô thường chao cánh sấm
Lốc cốc giày lóc cóc
Mấy ngách đời loanh quanh
 
Ve thương cây thu gầy
Nắng xế buồn xiên mây
Mùa xưa rêu mấy đận
Kỷ niệm còn quấn chân.

Tác giả bài viết: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 99