Thương miệt ngàn sông

Thương sao cái miệt ngàn sông
mãi long đong khô khát
nước đói phù sa
xót bãi bờ.
 
Năm triệu mẫu đất miền thơ
biết thủy chung trăn trở
gạn đục khơi trong
óng lụa là.
 
Năm phần con tôm, con cá
sáu phần gạo, hoa quả
phảng phất hương đồng
ngát đông tây.
 
Thương mười bảy triệu đôi tay
cắm ngọn sào gieo hạt
cõng sương phơi nắng
đãi mùa vàng.
 
Thương cò
sải cánh đồng xa 
quẩn quanh nhặt nhạnh
đồng nhà chim ri.
 
Chướng ơi
hờn dỗi thêm chi 
dồn chân chát mặn
li bì đồng sâu.
 
Ngàn sông 
mong mỏi nhịp cầu
vươn dài cao tốc
vẹn câu ân tình.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Châu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 109