Thơ nhỏ

Có con chim nhỏ
Về hôn lá xanh
Có một nụ tình
Hôm qua vừa nở
Có vầng mây trắng
Gói trong áo em
Có mùi hương quen
Lâu rồi nhung nhớ

... Em hỡi, người thương
Nuối gì mộng cũ
Đưa nhau lần đó
Đã là ngày xưa!

Tác giả bài viết: Võ Trung Hiếu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 64