Sông Hàn

Sông Hàn
Úp mặt bóng hoa đăng
Khóc thương thời hoa lệ
Sông Hàn vừa thức vừa mơ
Cầu quay bốn hướng
Ngóng chờ trăng sao...
Tôi quay về phía nhiệm màu
Nguyện cầu tình cũ
Quay đầu về sông
Tình tôi nước chảy xuôi dòng
Em về biển lớn
Sông côi cút tình
Sông Hàn úp mặt lung linh
Soi gương dòng biếc
Biết mình đơn côi.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88