Say

Rồi đến…
Rồi đi…
Như áng mây.
Và quên…
Và nhớ…
Mấy phương này.
Kỉ niệm xưa
Ủ thành men rượu.
Hết một đời
Vẫn chếnh choáng…
Say!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Tiếp

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 65