Phế tích Gò Táo

Đâu đây vang tiếng trống đình

Người muôn năm cũ rập rình áo xiêm

Bao dung hai cội bồ đề
Gói ghém phù trầm nhân thế
Giữa đồng xiêu dáng hôn mê
 
Lặng thinh thuở nào mở cõi
Cao cao mây trắng xây thành
Tiền hiền khuất sau vôi gạch
Ta về lạc cõi trăm năm
 
Phế tích cõng mầm tế hạnh
Rong rêu gợi chuyện hồi sinh
Thương sao cội nguồn quá khứ
Giữa đời đọng một trầm tư...

Tác giả bài viết: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98