Ở giữa hai mùa

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Nắng vàng cong vót cần câu.
Vòm tre cong xuống câu màu lá xanh.
Trăng ngày mắc võng trên cành.
Mặc cho đàn sáo đậu quanh nô đùa.
Bóng mây cong xuống ruộng dưa.
Tình tôi cong giữa hai mùa và em.

Tác giả bài viết: Thái Tràng