Những cô gái Trung Á

Những cô gái Trung Á
Những cô gái Trung Á
Các em đẹp lạ thường
Buổi dừng chân du khách
Đưa ta về viễn phương

Những cô gái Trung Á
Môi óng mật chà là
Nụ cười A Phú Hãn
Anh túc ngừng ra hoa

Những cô gái Trung Á
Má lúm, thon dáng gầy
Sao không mạng che mặt
Cho ta nghìn lẻ hai?

Những cô gái Trung Á
Chuyến bus con lạc đà
Nẻo đường xưa tơ lụa
Qua sa mạc hồn ta…

Tác giả bài viết: Lê Hứa Ngọc Chinh