Nhớ em bên trời

Tặng Huyền Thi
 
Em xa mãi tận bên trời
Phố núi chập chùng có sương rơi
Ta tìm trong tháng năm hiu quạnh
Nỗi nhớ về em cũng xa xôi
 
Tìm trong giá lạnh dáng em ngồi
Tần tảo mưu sinh giữa cõi đời
Ngày mai nếu hết phiên chợ Tết
Anh sẽ tìm em nơi đâu nơi?
 
Người em gái chẳng ở bên tôi
Tóc xưa bỏ lửng ngang đời
Ở đây trăng lạnh phai màu sáng
Anh một mình nghe côi đơn côi
 
Nàng Xuân sắp đến ngập bước hoa
Nhớ em xa lắc cõi yêu ma
Ta về nhận chút tình lên muộn
Thôi em bước tiếp con đường xa.
                                                  Cuối năm 2019

Tác giả bài viết: Vương Huy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96