Nhặt chiều

Minh họa: Thanh Sơn

Minh họa: Thanh Sơn

Nhặt chiều lóng lánh hạt rơi
Dọc đường gió bụi của trời bỏ quên
Giọt đàn rụng ngón tay mềm
Du dương khúc dạo dậy men phong trần.

Tác giả bài viết: Hoàng Gia

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86