Ngày xa Đà Nẵng

vấp chân núi nhớ cồn cào
nhìn ra biển sóng cuộn vào hồn thơ
yêu chi em lỡ hẹn hò
xa Đà Nẵng ngoéo tay chờ đợi nhau.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88